Concello de Carnota
Víndemo Ver 2016
Historia e Patrimonio
Praias de Carnota
Situación do Concello
box_festas

Perfil do contratante

PUNTO LIMPO:

-Anuncio licitación

-Constitución da Mesa de contratación e apertura de sobres

-Constitución da Mesa de contratación e apertura do sobre 3

INEGA 2017:

-Instalación de estufa canalizada no albergue de Carnota (Lira) - Cartel publicitario

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 2017:

-Acondicionamento e mellora do Mirador de Louredo - placa informativa

POS+2017:

-Reformado do saneamento e beirarrúas en Peralbar e A Rateira (publicado no correo gallego o 20 de decembro de 2017)

-Saneamento e pavimentación en rúa do Pindo Norte (publicado no corrego gallego o 16 de novembro de 2017)

-Saneamento e pavimentación en Parada (publicado no correo gallego o 3 de outubro de 2017)

-Parque infantil Lariño (publicado no correo gallego o 12 de setembro de 2017)

-Centro sociocultural en Cornido (publicado no correo gallego o 12 de setembro de 2017)

CONVENIO DEPUTACIÓN 2017:

- Obras de mellora na ala este do Concello (publicado no correo gallego o 12 de setembro de 2017)

 

-Aprobación do prego de cláusulas administrativas para a adxudicación dun contrato de arrendamento e se convoca a licitación.

PMA 2016:

-Obra: Area de ocio en Carnota

PAS 2015:

-Obra: Saneamento e pluviais en Sestelos

-Obra: Conservación da área de ocio en Louredo

-Obra: Conservación de instalacións deportivas en Carnota

-Obra: Rehabilitación de parque infantil en Mar de Lira

-Obra: Saneamento e pluviais en Caldebarcos

CONVENIO DEPUTACIÓN:

-Obra: Posta en funcionamento da planta alta e baixa do centro sociocultutal do Viso

POS 2016:

-Obra: Saneamento e pluvias en Vilar de Carnota

-Obra: Pavimentación do camiño de Carnotela a Carnota

-Obra: Saneamento e pluvias en A Pedra-Lariño

AGADER 2016:

-Contratación da obra mellora de camiños agrarios

-Información subvención

Feed RSS