Concello de Carnota
Víndemo Ver 2016
Historia e Patrimonio
Praias de Carnota
Situación do Concello
box_festas

Selección de persoal

- Proceso de contratación de un/unha mestre/a para a escola municipal de música, curso 2017-2018. Data de publicación: 4 de setembro de 2017

- Convocatoria para crear unha listaxe para a provisión de postos de traballo de auxiliar de axuda no fogar.

- Proceso de contratacion de persoal laboral temporal de socorristas de praias 2017.

- Proceso de contratación de persoal laboral temporal para cubrir cinco prazas de peóns de limpeza viaria.

- Proceso de contratación de persoal laboral temporal para dúas prazas de chofer de tractor.

- Proceso de contratación de persoal laboral temporal para cubrir dúas prazas de peón de albanel, duas prazas de peón carpinteiro, unha praza de peón electricista e tres prazas de peóns servizos múltiples.

- Proceso de contratación de persoal laboral temporal para a "brigada de limpeza de praias".

- Proceso de contratación temporal de unha persoa para a atención da oficina de turismo para o ano 2017

- Proceso de contratación temporal de un/unha técnico/a deportivo/a

- Proceso de contratación temporal de dous/as peóns para brigada medioambiental

- Proceso de contratación temporal de un/unha monitor/a de actividades deportivas 2016

- Exposición das bases que rexirán a contratación de cinco peóns forestais para o mantemento e conservación de espazos públicos.

- Anuncio de contratación de carácter urxente de persoal para substitución por vacacións do persoal que compón o servizo de axuda no fogar por un periodo aproximado de tres meses.

- Proceso de selección para a contratación de un/unha técnico/a para a Oficina de Turismo

- Proceso de selección para a contratación de catro albaneis, un carpinteiro e cinco peóns de servizos múltiples

Proceso de selección para a contratación de dous chóferes de tractor

- Proceso de selección para a contratación de tres peóns do servizo de limpiza viaria

- Selección de un técnico medio encargado/a da dirección pedagóxica do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Carnota

- Selección de persoal de apoio do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Carnota

- Proceso selectivo para a contratación de un/unha conserxe para o CEIP do Pindo

- Proceso de selección para a contratación de un/unha educador/a de persoas adultas

Proceso de selección para a contratación da brigada de limpeza de praias (14/06/2012)

Feed RSS